Joanna Lisowska

Joanna Lisowska

  10:00 - 10:40

  zajęcia taneczne

  11:20 - 12:20

  Zajęcia Taneczne + Malowanie Twarzy

  "Dziecięca Fantazja"

  13:00 - 14:00

  Zajęcia Taneczne

  12:00 - 14:00

  Podstawy High Heels, szlifowanie techniki poruszania się na szpilkach oraz odkrywanie kobiecości w swoim ciele

  szpilkach oraz odkrywanie kobiecości w swoim ciele

  14:00 - 14:30

  Przerwa

  Przerwa